wtorek, 31 marca 2015

Xxanaxx

Klaudię Szafrańską po raz pierwszy usłyszałam w programie X-Factor 3 lata temu. Już wtedy zakochałam się w jej niesamowitym łagodnym , subtelnym głosie !
Wykonała wówczas cover utworu "Animal" Miike Snow (wersja Sky Ferreira)
Jurorzy niestety nie docenili jej talentu i odrzucili dalsze uczestnictwo dziewczyny w programie argumentując , że każdą piosenkę zaśpiewa tak samo .. no ale cóż w takim programie zwyciężyć może tylko osoba , która może wykonać każdy utwór ,a więc świetnie odnajduje się w klimacie muzyki popularnej.. talenty nietypowe i unikatowe są odrzucane , ponieważ nie dotarłyby do większej rzeszy fanów...
Przykre ale niestety tak to wygląda...
Dziś niewiele osób interesuje się muzyką mało popularną , a tak na prawdę wśród takich wykonawców ukryte są prawdziwe talenty..
Po odrzuceniu mojej faworytki z programu pozostawało mi jedynie odsłuchiwać po kilkanaście razy coverów wykonywanych przez nią jakie znalazłam w sieci .Musiałam czekać ,aż pojawi się ich więcej .. lub czego zupełnie się nie spodziewałam (a co sprawiło mi ogromną radość! ) założy swój własny zespół !!
Tak ! Xxanaxx jest duetem ,w skład którego wchodzi właśnie Klaudia oraz Michał Wasilewski. Tworzą oni muzykę w klimacie elektronicznym , której tematem przewodnim jest hipnotyzujący i delikatny głos młodej wokalistki !
Pierwszy singiel "Dissapear" ukazał się w 2012 roku . Rok później zespół wydał pierwszy mini album "Xxanaxx Ep" wydany przez wytwórnię "U Know My Records".
Uważam , że Xxanaxx jest zjawiskiem godnym uwagi każdego słuchacza oryginalnej muzyki
i niewątpiliwe zasługuje na pochwałę ze względu na swoją odmienność na polskim rynku muzycznym.
Tydzień temu (24 marca) premierę miał nowy klip zespołu zatytuowany "Garden".
Klimatyczne nagranie muzyczne i nastrojowe wideo inspirowane według mnie twórczością Lany del Rey skradło moje serce! :)

P.s Mało popularną i świetną muzykę znajdziecie na portalu
http://chillsoundsgoodmusic.blogspot.com/ , pełnym inspirujących i wpadającyh w ucho nowości !
Zapraszam również do mojej nowej zakładki PLAYLISTY
http://beautyishiddeneverywhere.blogspot.com/p/music-playlist.htmlENG: 

The first time I heard Claudia Szafrańska in the program X-Factor 3 years ago. Even then fell in love with her incredible soft, subtle voice!
Then performed a cover of the song "Animal" Miike Snow (version Sky Ferreira)
Unfortunately the judges didn't appreciated her talent and refused further participation of girls in the program, arguing that every song to sing in the same way .. no but what such a scheme can overcome the only person who can make any song, and so great finds himself in a climate of popular music. . unusual and unique talents are rejected because they would reach more fans everywhere ...
Sad but unfortunately it looks that way ...
Today, few people interested in music a little popular, as well as to the truth of these performers are true hidden talents ..
Following the rejection of my favorites in the program remained only listen to me a dozen times cover songs performed by it that I found on the web .I Had to wait until see them more .. or totally did not expect (and what made me great joy) will establish his own band !!
Yes! Xxanaxx is a duo consisting of just Claudia and Michael Wasilewski. They form in the atmosphere of electronic music, which theme is mesmerizing voice and gentle young singer!
The first single, "dissapear" was released in 2012. A year later, the band released their first mini album "Xxanaxx Ep" released by the label "U Know My Records".
I think that Xxanaxx is a phenomenon worthy of attention of every listener original music
and undoubtedly deserves praise because of their differences on the Polish music market.
A week ago (March 24) premiered a new band clip entitled "Garden".
Climatic and atmospheric musical recording video works inspired (I think) by Lana del Rey had beem stolen my heart :)

Ps.A Few popular and great music songs can be found on the portal
http://chillsoundsgoodmusic.blogspot.com/, full of inspiring and ear catching news!
I also invite you to my new bookmark PLAYLIST

M. ♥
czwartek, 5 marca 2015

The Weeknd.

Dziś coś bardziej energetycznego ! Wyrwę Was z zimowego letargu z pomocą kanadyjskiego wokalisty Abel'a Tesfaye'a występującego pod pseudonimem scenicznym The Weeknd.
Zaistniał na rynku muzycznym w 2010 roku , kiedy anonimowo pod wspomnianym pseudonimem umieścił na portalu YouTube kilkanaście swoich utworów .
W roku 2011 wydał mixtape'y "House of Ballons" , "Thursday" oraz "Echoes of Silence" , które zyskały uznanie krytyków. W późniejszych latach ukazały się dwa albumy "Trilogy" oraz "Kiss Land". Młody wokalista tworzy muzykę określaną przez recenzentów jako PBR&B będącą mieszanką R&B , hip-hopu , rocka oraz EDM (Electronic Dance Music) . Został on kilkakrotnie nagrodzony przez wydawnictwa muzyczne
( Pitfork, MTV,BET, Rolling Stone ,XXL oraz The Source) oraz okrzyknięty "Najlepszym talentem muzycznym od czasów Michaela Jacksona" .
Jego muzyka jest lekka i rytmiczna. Łagodny i subtelny wokal artysty skontrastowany z fragmentami tekstu rapowanego tworzy niesamowitą kompozycję , która skradnie serce każdego słuchacza R&B.
Poniżej zamieściłam Playlistę z utworami , które spodobały mi się najbardziej. Szczególnie polecam przesłuchać świetnego remixu Beyonce "Drunk in Love ", utworu "Earned it" będącego soundtrackiem filmu "50 Shades of Grey" oraz "The Morning" z bardzo ciekawym teledyskiem.

Today something more energetic! I will draw you up the winter letargy with the help of the Canadian singer Abel'a Tesfaye'a occurring under the stage name The Weeknd.
Appeared in the music industry in 2010, when anonymously under a pseudonym said put on YouTube several of his works.
In 2011, released mixtapes "House of Ballons", "Thursday" and "Echoes of Silence", which gained critical acclaim. In later years, they released two albums, "Trilogy" and "Kiss Land". Young singer makes music reviewers as determined by the PBR & B which is a blend of R & B, hip-hop, rock and EDM (Electronic Dance Music). It has been repeatedly awarded by the music publishers
(Pitfork, MTV, BET, Rolling Stone, XXL and The Source), and hailed as "the best musical talent since Michael Jackson's".
His music is light and rhythmic. Mild and subtle vocal artist contrasted with fragments of text rap creates incredible composition that steal the heart of every listener R & B.
Below I posted Playlist of songs that I liked the most. I especially recommend the excellent remix of Beyonce's interview "Drunk in Love" and the song "Earned it" which is the soundtrack of the film "50 Shades of Grey" and "The Morning" with a very interesting video clip.

I hope you'll enjoy !
M.♥


MiniBoom - Animacje dla dzieci