poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Three songs of the week !!!

Jack Garratt -"Weathered"Gnash-"I hate U, I love U"The streets-"Dry you eyes"

W.Darling- great new musical discovery

W dzisiejszym poście przedstawię Wam moje nowe muzyczne odkrycie ! Już dawno twórczość żadnego artysty nie zrobiła na mnie tak wielkiego wrażenia  jak właśnie 
muzyka W.Darling. 
Najbardziej jedank zaskoczyło mnie to , że każda (dosłowie każda!) piosenka jest według mnie bardzo dobra! 
Jako pierwszą usłyszałam "Haunting Happines" , którą przedstawiłam Wam w ostatnim cyklu trzech piosenek tygodnia. 
Na drugim miejscu stawiam "Dizzy" jest chwytliwa i o najważniejsze "inna" to znaczy różni się od piosenek , których słuchałam wcześniej. 
To właśnie ta cecha "nietypowości" kieruje mną podczas poszukiwania nowych utworów muzycznych. Nie skupiam się wówczas na oglądaniu teledysku , wnikliwej analizie tekstu czy rozważaniu do jakiego gatunku muzycznego mogę zaliczyć daną piosenkę , najważniejsze jest czy utwór jest dla mnie "chwytliwy" a zarazem czy znajduje się w tzw "dobrym guście". Nie uważam się oczywiście za żadnego eksperta w tej dziedzinie, niemniej jednak bardzo często udaje mi się natrafić na na prawdę świetne utwory ! :) 
Niewątpliwie to odkrycie mogę zaliczyć do jednego z naciekawszych na moim blogu i na pewno zakupiłabym album tej znakomitej artystki ! 

ENG: 

My new post will be devoted my new musical discovery .
I didnt hear such a good artist as W.Darling for long long time !
I was really surprised when i realised that i like every (Literally every!) song of this musician!
As the first I heard "Happiness Haunting," which I presented you in the last cycle of three songs a week.
In second place I put "Dizzy" is catchy and  "other" than songs that i used to hear before.
While looking for a good songs I follow songs which are for me unusual.
Very often I do not focus on watching the video, a careful analysis of the text or considering to what musical genre we can include a particular song. The most important thing for me is if the song its "Catchy" and if i can consider this song as a song in "Good taste".
Of course I am not an musician expert or musician journalist but often i can find great songs !

Undoubtedly i can consider this dicsovery as a one of the best on my blog and for sure i could buy music album of this wonderful artist!


M.♥

sobota, 2 kwietnia 2016

Three songs of the week !!!

Foy Vance ft. Ed Sheeran -"Guiding Light"W.Darling - "Haunting Happiness"Armin van Buuren - ft.Davin de Graw -"Looking for your name"

Three songs of the week !!!

Hey !
Ubiegły tydzień zamykam trzema świetnymi utworami !
Nowość od Aurory - piosenka zatytuowana "Winter Bird" jak większość utworów tej wokalistki jest tajemnicza i hipnotyzująca ale jednocześnie obecna w niej lekka melodia i łagodny głos dziewczyny sprawiają , że piosenka wpada w ucho i przyjemnie się jej słucha. Dla tych z Was , którzy nie znają tej norweskiej piosenkarki odsyłam do mojego postu o jej Twórczości tutaj : http://beautyishiddeneverywhere.blogspot.com/2016/02/alice-in-music-wonderland-aurora.html
Utwór drugi to przepiękna kompozycja będąca połączeniem kobiecego głosu przewodniego, chóru i gry instrumentów klasycznych . Utwór podobny nieco do twórczości Enyi został zaczerpnięty przeze mnie z polskiego radia "Trójka".
Ostatnia piosenka to przyjemny pop'owy kawałek Matthew Comy "Suitcase" .
Na deser proponuję Wam nowy utwór wokalistki Natalii (NataliaMagdalena) zatytuowany "Bring me home". O tej młodej , uzdolnionej artystce pisałam tutaj : http://beautyishiddeneverywhere.blogspot.com/2015/08/nataliamagdalena-new-musical-discovery.html

Miłego dnia!

ENG: 

Hey!
I'm about to closed last week with three great songs !
Aurora brings us a new song "Winter bird" which like most of her songs get the secret and mesmerizing climate and at the same time
has got light melody and gentle girl's voice makes the song  catchy and pleasant to listen to. Those of you who do not know this Norwegian singer refer to my post about it here Creativity:
http://beautyishiddeneverywhere.blogspot.com/2016/02/alice-in-music-wonderland-aurora.html
Track two is a beautiful composition which is a combination of the female voice guiding, choir and playing classical instruments. The song, similar to the work of Enya was taken by me from the Polish radio "Three."
The last song is a nice piece of pop music Matthew Coma "Suitcase".
As a music dessert I suggest you a new song of singer Natalia (NataliaMagdalena) entitled "Bring me home." About this young, talented artist I wrote here:
http://beautyishiddeneverywhere.blogspot.com/2015/08/nataliamagdalena-new-musical-discovery.html

Have a nice day!
M. ♥


Aurora -"Winter Bird"Alanis Morissette -"Mercy"Matthew Coma - "Suitcase"


Natalia Magdalena "Bring me Home"

MiniBoom - Animacje dla dzieci