niedziela, 25 stycznia 2015

Listen to Layla.

Cześć ! :)
Powracam do Was po długiej przerwie z bardzo ciekawym muzycznym odkryciem !
Layla , bo o niej tu mowa pochodzi z Londynu.  Jest młodą wokalistą , autorką tekstów
i kompozytorem.
Jej utwory muzyczne oparte są na łagodnych brzmieniach fortepianu połączone z poetyckimi tekstami o bardzo osobistej naturze.. Posiada delikatny i subtelny wokal , którego bardzo przyjemnie się słucha !
Pasja muzyczna rozwinęła się u niej już w dzieciństwie , kiedy uczęszczała na lekcje gry na pianinie. Swój pierwszy utwór napisała w wieku 10 lat !
Jak sama uważa tworzy muzykę po to , by "lepiej zrozumieć ludzi".
Muzycy , którzy ją inspirują to min.  Feist, Kimbra, Laura Mvula, Sylvan Esso, zespołu Death Cab for Cutie czy James Blake.
Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić Was do jej muzycznego świata!

Na koniec nowa polska propozycja muzyczna! :)
Zespół Trabanda powstał w roku 2011 w Łodzi.
Ich muzyka stanowi fuzję popu z elementami funku , soulu , jazzu ,disco i rocka.
Od września 2014 do zespołu dołączyli muzycy związani wcześniej z zespołem Blue Cafe .
Utwory Trabandy są nasycone olbrzymią dawką energii ,
potrafią rozweselić nawet najsmutniejszych !

Hi there! :)
I come back to you after a long break with a very interesting musical discovery!
Layla , because i'm talking about her comes from London. Is a young singer, songwriter
and composer.
Her songs are based on the soft sounds of a piano combined with poetic lyrics of a very personal nature .. It has a very delicate and subtle vocals, which is very pleasant to hear!
Developed musical passion in her early childhood, when she took piano lessons. Wrote her first song at the age of 10 years!
As she considered making music in order to "better understand the people."
Musicians who inspire her this minute. Feist, Kimbra, Laura Mvula, Sylvan Esso, the band Death Cab for Cutie and James Blake.
There's nothing else like to invite you to her music!

At the end of the new Polish music suggestion! :)
Traband team was founded in 2011 in Lodz.
Their music is a fusion of pop with elements of funk, soul, jazz, disco and rock.
From September 2014 the band was joined by musicians associated previously with the band Blue Cafe.
Trabandy songs are saturated with a huge dose of energy can cheer up even the saddest!

M. ♥


środa, 14 stycznia 2015

...

Hello :)
Dziś bardzo krótko i konkretnie.
Nadrabiam zaległości muzyczne :)
Nowością jest Marian Hill .
Bardzo spodobały mi się jej utwory w klimacie elektronicznym .
Trochę przypomina mi Banks ale ma łagodniejszy głos , którego bardzo przyjemnie się słucha. Nagrania są rytmiczne i nastrojowe, potrafią zahipnotyzować. Pierwszy klip stanowi bardzo ciekawy i inspirujący obrazek.
Na koniec kilka fajnych kawałków Broken Back.
Bye.

Today, very short and to the point.
I'm catching up in music :)
Marian Hill is new music artist in my blog.
I loved her in an atmosphere of electronic music.
She reminds me a little Banks, but has a softer voice, which is very pleasant to listen to. Recordings are rhythmic and romantic, they can hypnotize. The first clip is a very interesting and inspiring image.
At the end of a few nice pieces Broken Back.

M.  ♥MiniBoom - Animacje dla dzieci