wtorek, 30 grudnia 2014

No one's gonna take my soul away..

Cześć !
Na dzisiejszy Wieczór przygotowałam dla Was kilka fajnych remiksów oraz parę moich ulubionych utworów Lany , o których postanowiłam Wam przypomnieć :)
Wena literacka nie sprzyja mi dziś zbytnio , więc zostawiam Was z dobrą muzyką i życzę Cudownej Zabawy Sylwestrowej oraz Pomyślności w Nowym Roku!!
Zapraszam na nowości muzyczne w styczniu :)

Hi there!
For today's evening I prepared for you some cool remixes and some of my favorite songs of Lana, which decided to remind you :)
Wen Literary  is not conducive me to a wealthy, so I leave you with good music and have a fun New Year's Eve and the Miraculous Prosperity in the New Year !!
Welcome to the new music in January :)

M. ♥piątek, 26 grudnia 2014

Mixy

Cześć !!
Witam Wszystkich !! 
Dziś proponuję kilka fajnych remixów , które skompletowałam już jakiś czas temu .. ale udostępniam je dopiero teraz i mam nadzieję, że ich energiczne brzmienie wyrwie Was troszkę ze świątecznego letargu ...Nie przejmujcie się , mnie też to nie ominęło ! 
Ale któż z nas nie lubi czasami oddać się totalnemu lenistwu ???
Szczególnie teraz, gdy poza odpoczywaniem , ciągłym jedzeniem i oglądaniem telewizji nic innego nie jest w stanie nas zainteresować... 
Świetne utwory "Elli" zespołu Eastside ,"Salt" Thomstona , "Jaigantic" Tora  i "Leave" EFIX & GTN IX zaczerpnęłam z bloga
Jego Autorka niewątpliwie ma dobry gust muzyczny więc bez wahania mogę Was tam zaprosić. !!
Zostawiam Was z dobrą muzyką , a ja wracam do ...
Jedzenia ...
M. 


Hi !!
Hi All !!
Today I suggest some cool remixes, who completed some time ago .. but i didn't publish it , and I hope that their energetic sound a little pluck you from the Christmas lethargy ... Do not worry, I did not miss it too!
But who doesn't give up in total laziness  ???
Especially now, when outside resting, continuous food and watching TV nothing else is able to interest us ... I do not even bother eating 3 times a day the same fish ...
So .. Carp with vegetable salad for breakfast, lunch and dinner, a snack cake .. the end ... well, because this is not a culinary blog ...: D (how you can not thinking about the food ?)
Great songs like "Ella" by Eastside, "Salt" Thomstona, "Jaigantic" Torah and "Leave" Efix & GTN IX I took from the blog
http://muzoland.blog.pl/
Blogs Author has clearly a good taste .. so I'm leaving you with a good music. 
 and I'm going back to ...
Eat ...


wtorek, 23 grudnia 2014

New music, Liebster Blog Award ! :)

Witajcie ! :)
Utwory , które przygotowałam na dziś to na prawdę dobra dawka świetnej muzyki !!
Ciekawym odkryciem jest zespół Mr Little Jeans.
Utwory skomponowane są w klimacie electro-pop i nieco przypominają twórczość Lykke Li i Charlie xcx. Jednak młoda skandynawska artystka Mr Little Jeans wytoczyła własną muzyczną ścieżkę a jej niesamowite utwory zostały wykorzystane jako soundtrack w filmach ("21 Jump Street" , "Celeste and Jesse Forever" oraz "Iron Man 3").
Wokalista dorastała w muzycznej rodzinie , a sama uczęszczała do chóru kościelnego . Grała na pianinie i gitarze oraz śpiewała co pozwoliło jej zwyciężyć  w konkursie muzycznym swojej norweskiej miejscowości.
Jej piosenki są bardzo osobiste i widać w nich dojrzałość dziewczyny. 
Do Playlisty dołączyłam też kilka łagodnych kawałków które udało się znaleźć na kanałach MrSuicideSheep Wave of Good Noise i Mostly Strings. Najbardziej spodobały mi się
"I'll be Goog" Jaymes Young ,"Air" Snakadaktal , "22" Night Beds
oraz "Civilian" Wye Oak . Ta ostatnia zainteresowała mnie tak bardzo , że przedstawię jej utwory w najbliższym czasie ! :)


W dzisiejszym poście chciałabym także odpowiedzieć na tag Liebster Blog Award do którego zostałam nominowana przez właścicielkę bloga http://songnevergrewold.blogspot.com/ . Bardzo dziękuję za wyróżnienie  :) Tym , którzy nie wiedzą o co chodzi , już wyjaśnię pokrótce poniżej :)

Nominację Liebster Blog Award otrzymuje się od innego blogera jako wyróżnienie za prowadzenie ciekawego bloga . Koncentruje się ona na blogach mniej popularnych i daje im możliość rozpowszechnienia i zdobycia większej rzeszy fanów ! Po otrzymaniu nagrody jaką jest właśnie wyróżnienie  należy odpowiedzieć na 11 pytań od osoby , która przyznała nominację, następnie wytypować 11 osób (informując ich o tym ! ) i zadać im 11 swoich pytań ! Nie wolno jednak nominować osoby , od której otrzymało się nominację ! :)
Myślę, że jest to świetny sposób na poznanie nowych blogów , poszerzenie swoich horyzontów muzycznych i nie tylko oraz możliwość czerpania inspiracji ! :) ENG :

Welcome! :)
The songs that I prepared for today is a really good dose of great music !!
An interesting finding is the team of Mr. Little Jeans.
The songs are composed in a climate of electro-pop and a little reminiscent of the work of Lykke Li and Charlie xcx. However, the young Scandinavian artist Mr Little Jeans sued own musical path and her amazing songs have been used as the soundtrack in films ("21 Jump Street", "Celeste and Jesse Forever" and "Iron Man 3").
Lead singer grew up in a musical family, and attended the same church choir. She played the piano and guitar and sang which allowed her to win the music competition of its Norwegian town.
Her songs are very personal and you can see them mature girl.
To Playlist joined a few gentle songs that could be found on channels MrSuicideSheep Wave of Good Noise and Mostly Strings. I liked the most
"I'll be Goog" Jaymes Young, "Air" Snakadaktal, "22" Night Beds
and "Civilian" Wye Oak. The latter interested me so much that I will present the songs in the near future! :) 

In today's post I would also answer the tag Liebster Blog Award to which I was nominated by the owner of the blog http://songnevergrewold.blogspot.com/. Thank you for the award :) For those who do not know what's going on, I will explain briefly below :)

Liebster Blog Award nomination is received from another blogger as a reward for keeping the blog interesting. It focuses on the less popular blogs and gives them is possibility of the spread and gain more fans everywhere! After receiving the award, which is the award should answer 11 questions from the person who granted the nomination, then choose 11 people (informing them!) And ask them to 11 of your questions! However, do not nominate a person from whom he received a nomination! :)

I think this is a great way to discover new blogs, broadening their horizons and not only music and the opportunity to be inspired! :)

Pytania / questions
(English version of the questions and answers is under the list of songs) 

Jakie jest twoje największe marzenie?

Moim największym marzeniem jest móc powiedzieć kiedyś (w przyszłości) , że nie żałuję niczego co zrobiłam w swoim życiu , cieszę się z każdej chwili , którą przeżyłam , spełniłam się zawodowo i spędziłam cudowne chwile w gronie wspaniałych osób.. oby tak się stało !! :)

Jakie jest twoje ulubione miasto?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Od urodzenia mieszkam w Krakowie i uwielbiam to miasto !! Nie dość , ze jest piękne to na dodatek nie można się w nim nudzić , tu zawsze się coś dzieje! Jestem zakochana także w Rzymie , do którego zawsze lubię wracać! Chciałabym też kiedyś odwiedzić Paryż , Sevillę i Nowy Jork :)

Kto jest dla Ciebie największym autorytetem?

Moja mama ! :)

Jaka piosenka jest dla Ciebie najważniejsza?

Najważniejszej piosenki może nie mam ale jest wiele takich do których lubię wracać , ponieważ mają dla mnie wartość sentymentalną. Mogę do nich zaliczyć "Why" Annie Lennox , "High" Lighthouse Fameli oraz "Strawberry Fields Forever" Beatles'ów :)

Jaki jest twój ulubiony film?

Oj jest ich baaardzo wiele. Jakbym miała wybrać 10 tych najbardziej ulubionych to byłyby to : "Dawno Temu w Ameryce " , "Absolwent" , "Wielkie nadzieje " , "Wenecja" , "Lektor " , "Miasto Aniołów " , "Django" , "Co dzień zawdzięcza nocy" , "Przekleństwa niewinności " , "Ukryte pragnienia " . :)

Co cenisz najbardziej u ludzi?

Szczerość , prawdomówność , szlachetność

Kawa czy Herbata?

Kawa ! 

Lubisz obchodzić urodziny?

Nie ukrywam , że uwielbiam dostawać prezenty , a to się wiąże z urodzinami !! :) Ale , żeby nie wyjść na samolubną dodam też , że bardzo dużą radość sprawia mi podarowanie komuś prezentu. 

Jaka jest twoja ulubiona płyta?

Kolejny raz nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Uwielbiam "Piece By Piece"  Katie Melua ( to dzięki niej zaczęłam słuchać Jazzu ! ) , "Muzyka świata 5 " Marcina Kydryńskiego , "Frank" Amy Winehouse , "Upojenie " Anny Marii Jopek , "Ultraviolence " Lany Del Rey i "Revolver" The Beatles. 

Twój ulubiony artysta?

Jest ich wielu , zajmują 90 % listy artystów , którą mam na blogu !! :) 

Jaki jest twój ulubiony cytat?

"Potykając się można zajść daleko , nie wolno tylko upaść i nie podnieść się ... " 
Johann Wolfgang von Goethe
"Cokolwiek umysł jest w stanie sobie wyobrazić jest w stanie to osiągnąć" Napoleon Hill
"Jeśli sądzisz , że potrafisz , masz rację . Jeśli sądzisz, że nie potrafisz również masz rację ! " 
Henry Ford
"Nie rezygnuj nigdy z celu tylko dlatego , że osiągnięcie go wymaga czasu. Czas i tak upłynie "


Moje Nominacje : 


Moje pytania : 

1. Z jakim rodzajem muzyki utożsamiasz się najbardziej ?
2. Twoich ulubione utwory muzyczne
3. Płyta / Artysta muzyczny do którego zawsze wracasz
4. Filmy , które możesz polecić 
5. Najlepsi polscy wokaliści / zespoły to według Ciebie ... 
6. Jakiej stacji radiowej słuchaj najczęściej?
7. Na koncert jakiego artysty chciałbyś pójść ?
8. Artysta muzyczny z którym mógłbyś spędzić cały dzień .. 
9. Na koncercie którego z nieżyjących już muzyków / wokalistów chciałabyś być ?
10. Co wpadło Ci w ucho ostatnio ?
11. Najlepszym filmowym soundtrackiem jest według Ciebie .. 

Pozdrawiam ! 
M. 
What is your biggest dream?

My biggest dream is to one day be able to say (in the future) that I do not regret anything I've done in my life, I am happy with every moment that I lived, performed professionally and I spent wonderful moments in the group of wonderful people .. hopefully it happen !! :)


What is your favorite city?

It is difficult to answer this question. From birth, lived in Krakow and I love this city !! Not only is beautiful with the additive can not be bored in it, there is always something going on! I'm also in love with Rome, to which I always like to go back! I would also like to visit Paris once, Sevilla and New York :)

Who is the greatest authority for you?

My mother! :)

What song is most important to you?

The most important songs can not have but there are many to whom I like to go back, because they have sentimental value for me. I counted them, "Why" Annie Lennox, "High" Lighthouse Fameli and "Strawberry Fields Forever" Beatles :)

What is your favorite movie?

Oh, there are sooooo many. If I had to choose 10 of these it would be the most favorite is: "Long Ago in America", "The Graduate", "Great Expectations", "Venice", "The Reader", "City of Angels", "Django", "What day is due the night" "The Virgin Suicides", "Stealing Beauty." :)

What do you value most in the people?

Honesty, truthfulness, generosity

Coffee or Tea?

Coffee!

Do you celebrate birthdays?

I must admit that I love to receive gifts, and it is important for the birthday !! :) But that did not go too selfish I might add that the very great pleasure for me to donate a gift to someone.

What is your favorite album?

Once again, I can unequivocally say. I love the "Piece By Piece" Katie Melua (that I began to listen to jazz!), "Music of the World 5" Martin Kydryński, "Frank" Amy Winehouse, "Intoxication" by Anna Maria Jopek, "Ultraviolence" Lana Del Rey and "Revolver" The Beatles.

Your favorite artist?

There are many, occupy 90% of the list of artists that I have a blog !! :)

What is your favorite quote?

"Stumbling can go far, do not just fall down and not get up ..."
Johann Wolfgang von Goethe
"Whatever the mind can imagine is able to achieve a" Napoleon Hill
"If you think you can, you're right. If you think you can not you're right too!"
Henry Ford
"Do not give up never out of sight only because it takes time to achieve it. The time and so has expired"


niedziela, 21 grudnia 2014

Good Night..

Na dzisiejszy wieczór cztery piękne utwory wspaniałych polskich artystów!
Tonight four beautiful pieces of great Polish artists!
#AgataJan
#Fismoll
Good Night !
M.♥

piątek, 19 grudnia 2014

`So please Mr. weatherman bring us the sun...

Długo zastanawiałam się jak powinna wyglądać druga grudniowa playlista ...
Myślałam o zgromadzeniu ciekawych utworów świątecznych... może i magia świąt Bożego Narodzenia działa na Wielu z was .. ale czy można bezustannie przez cały miesiąc słuchać
tylko takich melodii ? Jeżeli ktoś jest jednak bardzo spragniony kompozycji w nastroju świątecznym odsyłam tutaj http://thecaverave.blogspot.com/2014/12/keep-panic-its-christmas-time.html
w The Cave Rave nadal trwa świąteczna gorączka ! :)
Moim drugim pomysłem na dzisiejszą składankę muzyczną było zebranie utworów zimowych.. ale z tym poczekamy jeszcze trochę ,aż zima faktycznie do nas zawita .. bo póki co nie zanosi się na mrozy ani nawet na to , że spadnie odrobinę śniegu... hmmm .. prawdę mówiąc mnie taki stan rzeczy odpowiada , bo raczej jestem miłośniczką lata , upałów i późno zachodzącego słońca...
Świetnym nawiązaniem do tematu zimy , a raczej jej braku jest utwór pierwszy , w którym możemy usłyszeć "`So please Mr. weatherman bring us the sun ".. No tak nie ma zimy ale ciepło też nie jest więc  to choć trochę może nas przybliżyć do słońca...
Jeżeli chodzi o artyste jakim jest Ben Cocks z sieci nie wiele można się o nim dowiedzieć...
Wiadomo tylko , że działa w branży muzycznej od 2002 roku i początkowo tworzył muzykę do filmów i programów telewizyjnych. jego najbardziej znanym utworem jest "So Cold " , który prawdopodobnie usłyszałam własnie w jakimś filmie..
Słuchając innych jego utworów jak chociażby "Bring Us the Sun" czy "Dance is Over" mogę bez zastanowienia powiedzieć, że jego muzyka bardzo przypadła mi do gustu. Dobra wiadomość jest taka , że artysta pracuje nad swoim debiutanckim albumem , który ma ukazać się jeszcze w tym roku.! Trzymam za słowo ! :)
Z pozostałych nowości - Zespół The Middle East i łagodne "Deep Water" . Zdecydowanie dobry utwór jeżeli ktoś ma zamiar zrelaksować się na chwilę..
Wczoraj odkryłam też bardzo ciekawy zespół o nazwie Lord Huron...
Tworzy go grupa pięciu muzyków , grających w klimacie Indie Folk.
Z pośród wielu utworów wybrałam te najbardziej godne uwagi.
Zostawiam Was z dobrą muzyką !!
M. ♥

I long wondered how should look my second December playlist ...
I was thinking about meeting interesting ... maybe Christmas songs and magic of Christmas runs on Many of you .. but if you can constantly throughout the month to listen
only those melodies? If someone is very thirsty composition in the mood for Christmas, I refer here (http://thecaverave.blogspot.com/2014/12/keep-panic-its-christmas-time.html)
The Cave Rave Christmas fever continues! :)
My second idea today was to bring together a medley of music tracks winter .. but the wait a little bit until winter actually will come to us .. because as long as they're not about to frost or even that falls a little snow ... hmmm. . I tell you the truth this state of affairs is, because I'm more of a lover of summer, late summer heat and sun ...
A great reference to the theme of winter, or rather the lack of it is the first work in which we can hear the "` So please Mr. weatherman bring us the sun ".. Well, yes there is too warm winter, but it is not even a little bit so it can bring us closer to the sun ...
As for the artist which is Ben Cocks of the network is not much you can learn about it ...
We only know that it works in the music industry since 2002 and initially created music for films and television programs. his most famous song is "So Cold", which probably has just słyszłam in a movie ..
Listening to his other works as even "Bring Us the Sun" and "Dance is Over" I can say without hesitation that his music really appealed to me. The good news is that the artist is working on his debut album, which is slated to be released later this year.! I keep his word! :)
From other news - The Middle East team and mild "Deep Water". Definitely a good song if anyone is going to relax for a while ..
Yesterday I discovered a very interesting band called Lord Huron ...
It is composed of a group of five musicians, playing in a climate of India Folk.
Among the many songs I have chosen the most noteworthy.
I leave you with good music !!


poniedziałek, 15 grudnia 2014

`Throwing kisses in the dark...

Hello!
Dziś niestety krótko opisowo ale ciekawie muzycznie...
do przesłuchania kilka świetnych nowości , które ostatnio wpadły mi w ucho. !!
" Christmas Time"  Zespołu Cider Sky idealnie wprowadza w przedświąteczny klimat ,
"One minute or Two " i "Northen Lights"  poprawiają nastrój wesołą melodią , chwytliwym rytmem i ciekawym tekstem..
(w dniu , w którym odnalazłam Cider Sky zakochałam się w ich utworach, dlatego nie jestem w stanie powiedzieć, który z nich jest najlepszy , trzeba posłuchać wszystkich! )
"About Today" The National to znakomita piosenka na zimowe wieczory. :)
Ciekawym zespołem jest również Nothing But Thieves i ich romantyczne " Lover, please stay "..
 Mam nadzieję, że playlista przypadnie Wam do gustu i będziecie do niej wracać!

Hello!
Today, unfortunately, a short descriptive but musically interesting ...
to hearing some great news that recently catch my senses. !!
"Christmas Time" Cider Sky Team introduces the perfect pre-Christmas atmosphere,
"One Minute or Two" and "Northen Lights" improve mood cheerful melody, catchy rhythms and interesting text ..
(the day on which I found Cider Sky fell in love with their songs, so I can not tell which one is the best, you have to listen to all!)
"About Today" The National is a great song on winter evenings. :)
It is also interesting band Nothing But Thieves and their romantic "Lover, please stay" ..
  I hope that playlist you'll like, and you will return to it!

M. ♥


MiniBoom - Animacje dla dzieci