poniedziałek, 18 stycznia 2016

Three songs of the week !!!

Aurora "Puppet"


Angel Snow "These days"


Houses - "Big Light "

Låpsley- new discovery!

Hey !
Powracam do Was po dłuższej przerwie z ciekawym muzycznym odkryciem !! 
Lapsley , tak brzmi imię wokalistki , którą usłyszałam po raz pierwszy kilka dni temu w radiu chili zet. 
Rytmiczne brzmienie, ciekawy, mocny wokal oraz niebanalny tekst sprawiły , że utwór "Hurt me" od razu wpadł mi w ucho. Jakież było moje zdziwienie , gdy okazało się, że owa artystka ma zaledwie 19 lat! Po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu , że obecna scena muzyczna należy do bardzo młodych ludzi. Holly Lapsley Fletcher przyszła na świat w angielskim York .Początkowo interesowała się sportem ,po czym zaczęła pogłębiać swoje muzyczne zainteresowania ,będąc członkiem wielu muzycznych zespołów . W kwietniu 2014 roku otrzymała nagrodę GIT prize w Merseyside , a w październiku podpisała kontrakt z wytwórnią XL Recordings. 
Lapsley tworzy muzykę elektroniczną, ambient oraz PBR&B (współczesna odmiana muzyki R&B). 
Debiutancki album wokalistki ma ukazać się na początku 2016 roku. Tymczasem zostawiam Was z kilkoma wybranymi przeze mnie utworami , które mam nadzieję, zagoszczą na stałe na waszej muzycznej playliście. 

ENG : 

Hey!
I'm coming back to you after a long break with an interesting musical discovery !!
Lapsley - that's her name. I 've heard for the first time a few days ago on the radio chilli zet.
Because of the rhythmic sound, interesting, powerful vocals and original text song "Hurt me" immediately caught my ear. I was surprised when i released that this artist is just 19 years old! Once again i found out that on nowadays on music scene the young people have adventage . Lapsley Holly Fletcher was born in the English town of York . In the beggining she was interested in sports, then she began to develop her musical interests, being a member of many music bands. In April 2014 she was awarded the prize in Merseyside GIT, and in October signed to XL Recordings.
Lapsley creates electronic music, ambient and PBR & B (modern variant of R & B).
Singer's debut album due out in early 2016 year. Meanwhile, I leave you with a few -chosen by me - songs, which I hope will take place on your music playlist.

M. ♥


 Låpsley - "Hurt me"Lapsley - "Painter"


Lapsley-"Station"Lapsley " Brownlow"Lapsley "Falling Short"

MiniBoom - Animacje dla dzieci