poniedziałek, 14 listopada 2016

Three songs of the week !!!

Terror Jr - "3 Strikes"


Tow'rs - "Mindful"Jon Hopkins-"Autumn Hill"

My new music love- Ralph Kamiński!

Cześć!
Dzisiaj przedstawię Wam artystę, którego muzyka absolutnie skradła moje serce ! Jest nim 25-letni Ralph Kamiński pochodzący z Jasła! Obecnie mieszka w Gdańsku, w którym to mieście ukończył Akademię Muzyczną na wydziale Jazzu i Muzyki Estradowej ! Studiował także w Rotterdamie na muzycznym uniwersytecie CODARTS. W 2012 roku wziął udział w popularnym telewizyjnym programie muzycznym X-factor, lecz jak to zwykle bywa w tego typu komercyjnych audycjach nietypowi, indywidualni artyści nie kwalifikują się do dalszych etapów! Jak przyznał w jednym z wywiadów sam Ralph zdecydował się na udział w tym programie w celu nabycia nowego doświadczenia i znalezieniu odbiorców swojej muzyki, a nie po to by wygrać owe sławne show! 
I udało mu się to ! 
Swoją pierwszą piosenkę Ralph skomponował w 2010 roku ! Nosi ona tytuł The Hill i jest dziełem opartym na osobistych przeżyciach artysty! Piosenka została doceniona przez Międzynarodowy Festiwal muzyczny Carpathia i zyskała nagrode grand prix , co zupełnie zaskoczyło początkującego muzyka!  W 2013 roku Kamiński zdobył główną nagrodę na Międzynarodowym Kampusie Artystycznym FAMA, natomiast w 2014 roku został nominowany do prestiżowej nagrody artNoble w kategorii muzyka !
Ralph pisze swoje utwory w języku angielskim oraz polskim, lecz jak sam podkreśla to ojczysty język sprawia mu więcej problemów. Gdy już zdecyduje się na napisanie piosenki w tym języku, chce aby powstało coś wartościowego i oryginalnego. Stara się nie wzorować swojej twórczości na innych polskich artystach, znaleźć swój własny styl, którym zaintryguje i zachwyci swoich rodowitych słuchaczy. Jako jeden z nich, pragnę dodać, że doceniam wyraźną wymowę polskich słów w jego utworach, co w dzisiejszych czasach jest rzadkością, a niewątpliwie ułatwia przekaz emocji zawartych w utworze!
Artysta ten tworzy muzykę określaną jako artystyczny pop z elementami muzyki filmowej. Motywem przewodnim jego utworów jest niezwykle dojrzały,jak na tak młody wiek, mocny wokal połączony z subtelnymi dźwiękami fortepianu, gitary oraz skrzypiec. Jak już wcześniej wspominałam teksty piosenek są bardzo ambitne i głębokie! To niesamowite jak za pomocą melodii, dźwięków i słów Ralph przekazuje odbiorcom wszystkie swoje emocje!
11 Listopada 2016 roku premierę miała jego debituancka płyta "Morze", której w całości możecie posłuchać tutaj : Ralph Kamiński "Morze" , jednak konieczny jest dostęp do serwisu Tidal.
Poniżej zamieszczam utwory , które możecie znaleźć na portualu Youtube wraz z teledyskami oraz koncerty na żywo!
Mam nadzieję, że Ralph poruszy wasze serca i na stałe wpiszę się do waszej muzycznej playlisty !

ENG :

Hey!
Today I would like to introduce you to an incredible artist who absolutely stole my heart! It is the 25-years-old Ralph Kaminski coming from Jaslo! Currently, he lives in Gdansk  in which he graduated from the Academy of Music at the Department of Jazz and Popular Music! He was also studying  in Rotterdam in the music university named Codarts. In 2012 he took part in the popular TV music program X-factor, but as usual in this type of commercial broadcasts atypical, individual artists are not eligible for further steps! As he admitted in an interview he decided to participate in this program in order to gain new experience and to find audience of his music so not in order to win this famous show!
And he succeeded!
His first song was composed in 2010! It is entitled The Hill and it is work based on the personal experiences of the artist! The song has been recognized by the International Music Festival Carpathia and won the Grand Prix, which completely surprised the young musician! In 2013, Kaminski won the top prize at the International Arts Campus FAMA, and in 2014 was nominated for the prestigious award in the category artNoble music!
Ralph writes his songs in English and Polish, but as he admitted out that native language makes him more problems. By using polish language he wants to create something valuable and original. He tries not to imitate his work on other Polish artists find his own style, which will intrigue and surprise his native listeners. As one of them, I have to add that I appreciate perfect Polish pronunciation  in his songs, which nowadays is rare, and
without any doubts makes easier understanding emotonal meanings of his songs to his polish listeners!
This artist creates music known as pop art with elements of film music. The leitmotif of his works is extremely mature for such a young age, strong vocals combined with the subtle sounds of piano, guitar and violin. As I said before lyrics are very ambitious and profound!
It's amazing how by using melodies, sounds and words Ralph provide his listeners all of his emotions!
On day 11 November 2016 he realised his debut album called "The Sea", which you can listetn to it here: Ralph Kamiński "Morze", but it is necessary to have an the site Tidal.
Below you can find the tracks of his muisc placed on the Youtube - with videos and life concerts!
I hope Ralph stole your heart too and you will add his music to your playlists!

Enyoj!
M.Ralph Kaminski-"Podobno"Ralph Kaminski - "Zawsze"

 

Ralph Kaminski - "Meybick song"Ralph Kaminski - "Apple Air"

 

Ralph Kaminski - "Black Ocean"

poniedziałek, 7 listopada 2016

MiniBoom - Animacje dla dzieci