niedziela, 9 sierpnia 2015

niedziela, 2 sierpnia 2015

Three songs of the week !!!

Anna Naklab feat. Alle Farben & YOUNOTUS "Supergirl"


Parra for Cuva ft. Anna Naklab - "Wicked game"


Lost Frequencies feat. Janieck Devy "Reality" 

NataliaMagdalena - New Musical discovery

Cześć !
Dzisiaj przedstawię Wam moje nowe muzyczne odkrycie !
NataliaMagdalena , bo tak brzmi jej muzyczny pseudonim urzekła mnie niezwykle ciepłym , i przyjemnym głosem.
Jej przygoda z muzyką rozpoczęła się w wieku 6 lat. Wzięła wówczas udział w regionalnym konkursie wokalnym , w którym zajęła trzecie miejsce. Zaczęła uczęszczać na lekcje śpiewu oraz gry na skrzypcach , pianinie i na gitarze.
 Nieprzerwanie prezentowała swoje zdolności na wielu konkursach.
Jak sama podkreśla przełomowym momentem w jej życiu był wyjazd do Holandii , gdzie po zaklimatyzowaniu się w nowym środowisku powróciła do szlifowania swojego wokalnego warsztatu.
Przez trzy lata uczęszczała do klasy teatralnej stanowiącej połączenie zajęć wokalnych ,tanecznych i aktorskich.  To jednak nie spełniło całkowicie jej muzycznych oczekiwań i wokalnych ambicji.
W trzeciej klasie szkoły średniej wystąpiła na szkolnym festiwalu muzycznym , a następnie dołączyła do obsady musicalu Jesus Christ Superstar, które to wydarzenia , jak sama wspomina były dla niej początkiem drogi w branży muzycznej. Postanowiła zając się tym na poważnie i rozpocząć studia muzyczne.
Natalia czerpie inspirację z różnych źródeł , słucha wielu gatunków muzyki ( country , metal ,oldschoolowy rock& roll , pop oraz muzyka klasyczna) sama jednak tworzy w klimacie indie rock'a/indie pop'u . Jej wielkimi idolami są Johnny Cash i Eddie Vedder. Uwielbia również Daughter i Aurorę.
W niedalekiej przyszłości osiemnastoletnia artystka planuje kształcić się w prestiżowej muzycznej uczelni - Konserwatorium w Amsterdamie .
Poniżej przedstawiam dwa autorskie utwory Natalii.
Zostały one skomponowane w klimacie melancholijnym.
Chwytliwa melodia i nietuzinkowy tekst sprawiają , że piosenka wpada w ucho !
Sama artystka przyznaje :
 "Mojej muzyce oddaję cząstkę mojej duszy, najgłębsze, czasami najtrudniejsze emocje kryją się za kolejnymi wersami tekstu. Piszę tak, by pokazać, że tak na prawdę każdy kiedyś cierpi, każdy płacze, każdy ma w swoim życiu złe chwile. Piszę, by pokazać, że taka jest kolej rzeczy, i że nie wolno nam się tego wstydzić. "
Mam nadzieję, że podobnie jak mnie twórczość Natalii przypadnie Wam do gustu !
Czekam z niecierpliwością na kolejne utwory i mocno trzymam kciuki za rozwój jej kariery muzycznej. 
Odsyłam Was do autorskiej strony artystki : 

NataliaMagdalena


ENG :


Hey !

Today I would like to introduce you to my new musical discovery!
NataliaMagdalena, because that is the musical which captivated me with extremely warm, and pleasant voice.
Her adventure with music began at the age of 6 years. Then she took part in a regional singing contest, which took third place. She began attending singing lessons and violin, piano and the guitar.
 Continuously presented its abilities in many competitions.
As she highlights a turning point in her life was a trip to the Netherlands, after she settled up in a new environment returned to grinding his vocal workshop.
For three years she attended theater classes which is a combination of classes singing, dancing and acting. This, however, did not meet fully the expectations and vocal music ambitions.
In the third year of high school occurred in the school music festival, then she joined the cast of the musical Jesus Christ Superstar, which are events, as she says were for the beginning of the road in the music industry. Then decided to tackle her dreams seriously and start studying music.
Natalia draws inspiration from a variety of sources, listening to many genres of music (country, metal, old school rock & roll, pop and classical music) itself, however, it creates a climate of indie rock / indie pop music. Her big idols are Johnny Cash and Eddie Vedder. He also loves Daughter and Aurora.
In the near future she plans to eighteen-year-educated in prestigious music colleges - Conservatory in Amsterdam.
Below are two copyright works by Natalia.
They were composed in a climate of melancholy.
Catchy melody and unconventional text make the song catchy!
The artist admits:
 "My music I give a piece of my soul, the deepest and sometimes most difficult emotions lie behind successive verses of the text. I write so as to show that he really anyone ever suffers, everyone cries, everyone has bad moments of my life. I am writing to show. that this is the way of things, and that we must not be ashamed. "
I hope that, like me, Natalia fell creativity you'll like it!
I look forward to more songs and firmly keeping my fingers crossed for the development of her musical career.
I refer you to the author's page of the artist:

NataliaMagdalenaNataliaMagdalena "Would you mind"NataliaMagdalena "Feathers"


MiniBoom - Animacje dla dzieci