czwartek, 12 lutego 2015

Soul soothing music by Xavier Rudd..

Xavier Rudd , którego ostatnio odkryłam tworzy muzykę łagodną , melancholijną ale jednocześnie dającą poczucie spokoju i ukojenia.. Słychać w niej "duszę " otaczającego nas świata .. Możemy zamknąć oczy i słuchając przenieść się do raju natury, w którym życie toczy się wolniej , czas odmierzają wschody i zachody słońca, a wokół panuje błogość uświadamiająca , że wszystko to jest wieczne..


Xavier Rudd, whom I recently discovered creates a gentle, melancholic music but at the same time giving a sense of calm and serenity .. You can hear the "soul" of the world around us .. We can close our eyes and listening to move to a paradise of nature, where life is slower, the time is measured by sunrises and sunsets, and all around there is bliss awareness that everything is eternal ..

M. ♥


MiniBoom - Animacje dla dzieci