niedziela, 17 maja 2015

Three songs of the week.

Hitem dzisiejszej mini playlisty jest utwór zespołu "Who is fancy" pod tytułem "Goodbye"
Na pierwszy rzut oka wokalistą jest młody chłopak ,wyglądem przypominający Justina Biebera o całkiem niezłym głosie....
Nic bardziej mylnego..
W sieci można znaleźć trzy wersje tego samego teledysku z trzema różnym postaciami !!! Dopiero po ich obejrzeniu zorientowałam się , że występujące w nich osoby to jedynie aktorzy ogrywający pewne istotne role. 
Jak się okazuje zabieg ten nie był bezcelowy i jest silnie związany z tekstem piosenki. 
Historia opowiada o tym , że świat próbuje czasami przekształcić ludzi z ich naturalnej ,codziennej postaci do osób wyglądających i zachowujących się tak jak większość od nich oczekuje. 
Określając kogoś "Fancy" - czyli "fantazyjny,luksusowy, sławny" mamy przed oczami osobę światową , medialną rozpoznawalną , która jest ideałem piękna , jest utalentowana i nieskazitelna tak , że nic złego nie można jej zarzucić.
Prawda jednak jest taka , że za każdą z tych osób kryje się normalny człowiek , mający lepsze i gorsze dni w życiu ,zmagający się z wieloma problemami i nie codziennie wyglądający nieskazitelnie.
Nie powinniśmy oceniać nikogo stereotypowo czy przez pryzmat jego pozycji społecznej. 
Uważam , że zarówno sam utwór , jak i historia przez niego przekazywana 
są godne uwagi :)
Utwór drugi to remix jednej z moich ulubionych piosenek Jose Gonsalesa "Heartsbeats"
w wykonaniu Filous & Mount remix.
Na koniec coś mniej energentycznego ale równie pieknego. 
Jazzowy utwór "Why don't you do right" autorstwa Peggy Lee.
W internecie można znaleźć wiele jego coverów.
Do mnie najbardziej przemawia wykonanie uczestniczki brytyjskiego X Factora Rebecci Fergusson o hipnotyzującym głosie - idealnym , jak sądzę , do zaśpiewania takiego utworu.


ENG :

Hit today's mini playlist is a song by the "Who is fancy" under the title "Goodbye"
At first glance, the singer is a young guy, look reminiscent of Justin Bieber with a pretty good voice ....
Nothing could be further from the truth ..
On the web you can find three versions of the same video with three different characters !!! Only after seeing them I realized that people appearing in them are just actors playing some important roles.
As it turns out, this procedure was not pointless and is strongly associated with the text of the song.
The story is that sometimes the world is trying to transform people from their natural, everyday forms to people looking and behaving like most expected of them.
In determining someone "Fancy" - meaning "famous" person we see before the eyes of the world, recognizable media, which is ideal beauty, is talented and flawless so that nothing bad can not be criticized.
But the truth is that for each of them hides a normal person, with good and bad days in life, struggling with many problems and not looking perfect every day ..
We should not judge anyone stereotyped or through the prism of his social position.
I believe that both the song itself and the story passed on by him
They are remarkable :)
The second track is a remix of one of my favorite songs Jose gonsales "Heartsbeats"
performed Filous & Mount remix.
At the end of something less energentycznego but also the beautiful.
Jazz song "Why do not you do right" by Peggy Lee.
On the internet you can find many of his covers.
To me the most appeals execution brytyjskiegi X Factor contestants Rebecca Ferguson mesmerizing voice of the ideal, I think to sing this song.

M.♥

piątek, 15 maja 2015

Allman Brown.

Allman Brown , któremu poświęcę dzisiejszy post urzekł mnie łagodnością
swojej muzyki.
Jego subtelny wokal połączony z ciekawą rytmiczną melodią i intrygującym teledyskiem zawierającym piękne zdjęcia tworzy niezwykłą kompozycję.
Niewątpliwie najbardziej spodobał mi się utwór pierwszy , w którym artysta śpiewa wraz z Liz Lawrence obdarzoną równie niesamowitym głosem . :)
Pomimo , że piosenka nie jest popularna wpada w ucho i nie daje o sobie zapomnieć przynajmniej na tydzień czasu. ! :)
Moje serce skradł również utwór English Rain oraz Foolish Love :)
Niestety o samym artyście nie ma praktycznie żadnych informacji .Wiadomo jedynie , że pochodzi z Londynu gdzie koncertuje . Jego muzyki na żywo można posłuchać również w Paryżu czy w Nowym Jorku . W sieci można znaleźć trzy klipy oraz kilka utworów w wersji koncertowej.
Mam nadzieję, że przypadnie Wam do Gustu. :)

Allman Brown, whom I dedicate today's post enchanted me by gentleness
his  music.
His subtle vocals combined with an interesting rhythmic melodies and intriguing music video containing beautiful pictures creates an unusual composition.
Undoubtedly the most I liked the song first, in which the artist sings along with Liz Lawrence endowed with equally amazing voice. :)
Although it is not popular song is catchy and can not be forgotten, at least for a week. ! :)
My heart also stole the track English Rain and Foolish Love :)
About the artist there is virtually no information .Knows only that he comes from London where concerts. Its live music can be heard also in Paris or in New York. On the web you can find three clips and a few songs in a concert version.
I hope that you'll like. :)

M. ♥

 

MiniBoom - Animacje dla dzieci